Költségmenedzsment

Költségmenedzsment megoldásunk teljes mértékben vállalati igényekre szabható és képes beépülni a már meglévő vállalati pénzügyi és HR rendszerbe, azaz a teljes vállalatirányításba.

A költségek ellenőrzött, átlátható kezelése lehetővé teszi a vállalatok részére, hogy

Ellenőrzés alatt tartsák az alkalmazottak által indított költéseket (pl. utazás, repre-zentáció, céges autók, irodai eszközök)

Transzparensen átlássák, hogy ki mire költ, megbizonyosodva abban, hogy a költések megfelelnek a vállalati szabályozásnak, meggátolva ezáltal a visszaéléseket

Leegyszerűsítsék, automatizálják a folya-matokat az engedélykéréstől, a jóváha-gyáson keresztül az elszámolásig, jelentős megtakarítást elérve ezáltal idő és emberi erőforrás területen

Szoftver segítségével a manuális bevitel árának töredékéért kezeljék költségeiket

Beépített, fejlett menedzsmentinformáci-ós rendszer segítségével a döntéshozók releváns és átlátható információk birtoká-ba jussanak a költési trendekről a legap-róbb részletekig

Segítsék a beszerzést a költségek optima-lizálásában

Kíváncsi hogyan működik a rendszer?